EDUCO-CONSULT s.r.o. ŽILINA
Vás pozýva na

ZÁKLADNÁ ODBORNÁ PRÍPRAVA TECHNIKA POŽIARNEJ OCHRANY - aj online (možnosť prefinancovať aj cez úrad práce)  Úrad práce soc. veci a rodiny v súčastnosti pripravuje podmienky preplácania kvalifikačných kurzov. Pre podrobnosti prosím kontaktujte Váš UP.

Cieľom kurzu je poskytnúť účastníkom vedomosti potrebné k úspešnému overeniu odbornej spôsobilosti. 

 

Na základe nového usmernenia Prezídia HaZZ sa vdelávanie v oblasti ochrany pred požiarmi môže vykonávať už aj DIŠTANČNOU FORMOU - online

 

 


Žilina     07.10.2024 - 08.11.2024

Lektor:   Kolektív lektorov 

Program:

  • Obsah kurzu je daný schváleným projektom a oprávnením vydaným MV SR- Prezídiom HaZZ Bratislava

 

  • Rozsah prednášok je v zmysle § 33 vyhl. MV SR č. 121/2002 Z.z minimálne 120 hodín a podmienkou účasti na kurze je ukončené ÚS alebo ÚSO vzdelanie

 

  • Absolventi trojtýždňového kurzu obdržia potvrdenie o absolvovaní odbornej prípravy, ktoré je potrebné predložiť pri skúške na príslušnom KR HaZZ

 

  • Originál dokladu o vzdelaní predložíte pri prezentácii len k nahliadnutiu

 

Kurz prebieha formou týždňových sústredení s týždňovými prestávkami.(120 hod.)

Termíny sústredení:

11.03. - 15.03.2024

25.03. - 28.03.2024

08.04. - 12.04.2024

 

Termíny sústredení jesenného kurzu: 

07.10. - 11.10.2024

21.10. - 25.10.2024

04.11. - 08.11.2024

 


Organizačné pokyny:

Prezentácia:  7:30 - 08:00
Miesto konania: Dom odborov, Antona Bernoláka 51
Prihlásnie účasti:   Miesto si môžete rezervovať online cez web educo-consult.sk, emailom na
educo-consult@educo-consult.sk, telefonicky, alebo online registráciou vždy najneskôr deň pred konaním semináru do 12:00!
Bližšie informácie:
telefón: 0903 340 456
0904 510 702
041 5654673
e-mail: educo-consult@educo-consult.sk

Účastnícky poplatok: 384 € uhraďte najneskôr 3 pracovné dni pred konaním seminára
Banka dodávateľa: VÚB a.s. ŽILINA, IBAN: SK38 0200 0000 0022 0393 6457
VS:71024, KS: 0308
Daňový doklad obdržíte pri prezentácii
Alebo voľte možnosť platby v hotovosti pri prezetácii cez ERP Registrácia: Obchodny register Okresneho sudu Žilina, Oddiel: Sro, Vložka č.: 17892/L
IČO:36663484   DIČ: 2022231882   IČ DPH : SK2022231882
Sídlo firmy: Vysokoškolákov 4, 010 08 ŽILINA
Upozornenie: Prosíme účastníkov seminára o dôsledné vyplnenie prihlášky. V opačnom prípade neručíme za správne a najmä včasné vystavenie daňového dokladu. K úhrade nepoužívajte poštové poukážky,radšej voľte možnosť platby v hotovosti pri prezentácii.


Záväzná prihláška na seminár "

ZÁKLADNÁ ODBORNÁ PRÍPRAVA TECHNIKA POŽIARNEJ OCHRANY - aj online (možnosť prefinancovať aj cez úrad práce) 

" - Žilina - 07.10.2024 - 08.11.2024

Názov a sídlo organizácie:
Meno účastníka:
e-mail:
 
Telefón:
IČO:
DIČ:
IČ DPH: