EDUCO-CONSULT s.r.o. ŽILINA
Vás pozýva na

ZÁKLADNÁ ODBORNÁ PRÍPRAVA BEZPEČNOSTNÉHO TECHNIKA (možnosť prefinancovať aj cez úrad práce) - kurz sa uskutoční aj on-line formou Úrad práce soc. veci a rodiny v súčastnosti pripravuje podmienky preplácania kvalifikačných kurzov. Pre podrobnosti prosím kontaktujte Váš UP.

 

 

 Kvalifikačný kurz v rozsahu 176 vyučovacích hodín je určený pre všetkých, ktorí chcú vykonávať činnosť technika BOZP a doposiaľ nemajú v zmysle zákona č. 124/2006 Z.z. v z.n.p. príslušnú kvalifikáciu.

Po absolvovaní kurzu získajú úćastníci ,,potvrdenie o absolvovaní odbornej prípravy bezpečnostného technika" , ktoré je povinnou súčasťou prihlášky na skúšky na Národný inšlektorát práce.

 

Terminy sústredení:

04.03. - 08.03.2024

18.03. - 22.03.2024

02.04. - 05.04.2024

15.04. - 19.04.2024

 

Termíny sústredení jesenného kurzu:

30.9. - 04.10.2024

14.10. - 18.10.2024

28.10. - 31.10.2024

13.11. - 19.11.2024

 

 

                                            


Žilina     04.03.2024 - 19.04.2024

Lektor:   Kolektív lektorov 

Program:

  • Podmienkou účasti na kurze je ukončené úplné stredné, alebo úplné stredné odborné vzdelanie (maturita).

 

  • Kurz prebieha formou štyroch sústredení 

 

  • Cieľom kurzu je získať prehľad o základných všeobecne záväzných právnych predpisoch z oblasti BOZP, osobitných požiadavkách na zaistenie BOZP, o zákone o verejnom zdravotníctve a nadväzujúcich právnych predpisoch, ako i o špecifickej problematike bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci podľa odvetví ekonomickej činnosti

Organizačné pokyny:

Prezentácia:  7:30 - 08:00
Miesto konania: Dom odborov, Antona Bernoláka 51
Prihlásnie účasti:   Miesto si môžete rezervovať online cez web educo-consult.sk, emailom na
educo-consult@educo-consult.sk, telefonicky, alebo online registráciou vždy najneskôr deň pred konaním semináru do 12:00!
Bližšie informácie:
telefón: 0903 340 456
0904 510 702
041 5654673
e-mail: educo-consult@educo-consult.sk

Účastnícky poplatok: 480 € uhraďte najneskôr 3 pracovné dni pred konaním seminára
Banka dodávateľa: VÚB a.s. ŽILINA, IBAN: SK38 0200 0000 0022 0393 6457
VS:40324, KS: 0308
Daňový doklad obdržíte pri prezentácii
Alebo voľte možnosť platby v hotovosti pri prezetácii cez ERP Registrácia: Obchodny register Okresneho sudu Žilina, Oddiel: Sro, Vložka č.: 17892/L
IČO:36663484   DIČ: 2022231882   IČ DPH : SK2022231882
Sídlo firmy: Vysokoškolákov 4, 010 08 ŽILINA
Upozornenie: Prosíme účastníkov seminára o dôsledné vyplnenie prihlášky. V opačnom prípade neručíme za správne a najmä včasné vystavenie daňového dokladu. K úhrade nepoužívajte poštové poukážky,radšej voľte možnosť platby v hotovosti pri prezentácii.


Záväzná prihláška na seminár "

ZÁKLADNÁ ODBORNÁ PRÍPRAVA BEZPEČNOSTNÉHO TECHNIKA (možnosť prefinancovať aj cez úrad práce) - kurz sa uskutoční aj on-line formou

" - Žilina - 04.03.2024 - 19.04.2024

Názov a sídlo organizácie:
Meno účastníka:
e-mail:
 
Telefón:
IČO:
DIČ:
IČ DPH: