EDUCO-CONSULT s.r.o. ŽILINA
Vás pozýva na

Záznamy z online webinárov – mzdy a personalistikaV prípade ak Vám nevyhovuje daný termín online webinára viete si zakúpiť záznam, ktorý obsahuje kompletnú prednášku vrátane študijného materiálu lektora v .pdf formáte.

Objednávky prosíme posielať najlepšie mailom na educo-consult@educo-consult.sk

prípadne telefonicky: 0904 510 702, 041/5654673, 0903 340 456

 

Po objednaní Vám zašleme faktúru na úhradu a pokyny k sledovaniu záznamu z webinára.

Záznam Vám bude prístupný po dobu 30dní a viete si ho pozrieť aj viac krát.

 

Poplatok za 1 záznam je 66€ vrátane DPH


Online webinár    

Lektor:   Kolektív lektorov 

Program:

 

Aktuálna ponuka záznamov:

1. Novela Zákonníka práce od 1.11.2022 - Lektor: RNDr. Jana Motyčková - záznam z 28.10.2022 dĺžka: 4hod. 55min.

  • Zmeny v Zákonníku práce
  • Obsah pracovnej zmluvy od 1.11.2022 a písomná informácia
  • Náležitosti pracovnej zmluvy a písomná informácia pri práci mimo SR a pri vyslaní na poskytnutie služieb, Zmeny v dohodách od 1.11.2022
  • Novela sociálneho poistenia – nárok na materské otcov
  • Zmeny v predčasnom starobnom dôchodku od 1.11.2022 a zmeny v dôchodkoch od r. 2023
  • Ďalšie aktuality v mzdovej učtárni podľa prijatej legislatívy

 

2. Tuzemské a zahraničné pracovné cesty a stravovanie zamestnancov v príkladoch - Lektor: Ing. Ľuboslava Minková – MPSVaR SR - záznam z 18.10.2022  dĺžka: 4hod. 46min.

  • Stravovanie zamestnancov (základné povinnosti zamestnávateľa, všeobecné zásady zabezpečovania stravovania, formy zabezpečovania stravovania, vznik nároku na stravovanie/finančný príspevok, príspevok zamestnávateľa na stravovanie, hodnota stravovacej poukážky, finančný príspevok na stravovania, výška finančného príspevku, rozšírenie stravovania na iné skutočnosti, rozšírenie okruhu osôb, predmet dane u zamestnanca, daňový výdavok zamestnávateľa
  • Cestovné náhrady (pôsobnosť, kontrola, poradenstvo, druhy cestovných náhrad, osobný rozsah,  právne úkony/skutočnosti, pri ktorých sa cestovné náhrady poskytujú, úrovne aplikácie, stručná väzba na iné právne predpisy, pracovná cesta a pravidelné pracovisko, priebeh pracovnej cesty, vyúčtovanie pracovnej cesty, vyslanie zamestnanca na pracovnú cestu, podmienky pracovnej cesty,náhrady pri tuzemskej/zahraničnej pracovnej ceste, náhrady za používanie cestných motorových vozidiel, poskytovanie preddavku, vyúčtovanie a splatnosť náhrad, čas strávený na pracovnej ceste

      

 

Témy sa postupne dopĺňajú po zrealizovaní školenia


Organizačné pokyny:

Prezentácia:  
Miesto konania: 
Prihlásnie účasti:   Miesto si môžete rezervovať online cez web educo-consult.sk, emailom na
educo-consult@educo-consult.sk, telefonicky, alebo online registráciou vždy najneskôr deň pred konaním semináru do 12:00!
Bližšie informácie:
telefón: 0903 340 456
0904 510 702
041 5654673
e-mail: educo-consult@educo-consult.sk

Účastnícky poplatok: 66 € uhraďte najneskôr 3 pracovné dni pred konaním seminára
Banka dodávateľa: VÚB a.s. ŽILINA, IBAN: SK38 0200 0000 0022 0393 6457
VS:31122022, KS: 0308
Daňový doklad obdržíte pri prezentácii
Alebo voľte možnosť platby v hotovosti pri prezetácii cez ERP Registrácia: Obchodny register Okresneho sudu Žilina, Oddiel: Sro, Vložka č.: 17892/L
IČO:36663484   DIČ: 2022231882   IČ DPH : SK2022231882
Sídlo firmy: Vysokoškolákov 4, 010 08 ŽILINA
Upozornenie: Prosíme účastníkov seminára o dôsledné vyplnenie prihlášky. V opačnom prípade neručíme za správne a najmä včasné vystavenie daňového dokladu. K úhrade nepoužívajte poštové poukážky,radšej voľte možnosť platby v hotovosti pri prezentácii.


Záväzná prihláška na seminár "

Záznamy z online webinárov – mzdy a personalistika

" - Online webinár -

Názov a sídlo organizácie:
Meno účastníka:
e-mail:
 
Telefón:
IČO:
DIČ:
IČ DPH: