EDUCO-CONSULT s.r.o. ŽILINA
Vás pozýva na

Vybrané témy zo Zákonníka práce a zmeny v dôchodkoch z II. piliera
Žilina     27.05.2024

Lektor:  RNDr. Jana Motyčková 

Program:

 

1. Práca nadčas

 • Čo je a čo nie je prácou nadčas, evidencia
 • Obmedzenia nariadenej práce nadčas a limity nadčasovej práce
 • Mzda za nadčas, náhradné voľno, mzda s prihliadnutím na prácu nadčas – podnikateľská sféra a verejná služba
 • Nadčas pri pružnom pracovnom čase a pri domáckej práci
 • Najčastejšie chyby

 

2. Dovolenka

 • Výpočet nároku na dovolenku, krátenie pri absencii
 • Čerpanie dovolenky, povinnosti zamestnávateľa
 • Presun dovolenky do ďalších rokov, preplatenie nevyčerpanej dovolenky
 • Dovolenka pri nerovnomernom rozvrhnutí pracovného času a pri kratších úväzkoch
 • Úprava dovolenky pri zmene úväzku
 • Prečerpanie dovolenky

 

3. Dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru

 • Druhy dohôd, charakteristika,  ukončovanie dohôd, evidencia
 • Povinné náležitosti dohody, písomná informácia pre dohodárov
 • Stravovanie dohodárov

 

4. Plnenia z II. piliera pri žiadosti do 31.12.2024 

 • Doživotný, dočasný dôchodok, programový výber, výnos z investovania
 • Pozostalostné dôchodky, dedenie
 • Vznik nároku, žiadosť-postup, hodnoty
 • II. pilier a NČZD na daňovníka

 

5. Plnenia z II. piliera pri žiadosti od 1.1.2025
    - Pojmy, hodnoty
    - Programový výber, doživotný dôchodok, výnos z investovania
    - Vznik nároku, žiadosť-postup
    - Dedenie
    - II. pilier a NČZD na daňovníka


Organizačné pokyny:

Prezentácia:  8:30 - 9:00
Miesto konania: Dom odborov, Antona Bernoláka 51
Prihlásnie účasti:   Miesto si môžete rezervovať online cez web educo-consult.sk, emailom na
educo-consult@educo-consult.sk, telefonicky, alebo online registráciou vždy najneskôr deň pred konaním semináru do 12:00!
Bližšie informácie:
telefón: 0903 340 456
0904 510 702
041 5654673
e-mail: educo-consult@educo-consult.sk

Účastnícky poplatok: 72 € uhraďte najneskôr 3 pracovné dni pred konaním seminára
Banka dodávateľa: VÚB a.s. ŽILINA, IBAN: SK38 0200 0000 0022 0393 6457
VS:270524, KS: 0308
Daňový doklad obdržíte pri prezentácii
Alebo voľte možnosť platby v hotovosti pri prezetácii cez ERP Registrácia: Obchodny register Okresneho sudu Žilina, Oddiel: Sro, Vložka č.: 17892/L
IČO:36663484   DIČ: 2022231882   IČ DPH : SK2022231882
Sídlo firmy: Vysokoškolákov 4, 010 08 ŽILINA
Upozornenie: Prosíme účastníkov seminára o dôsledné vyplnenie prihlášky. V opačnom prípade neručíme za správne a najmä včasné vystavenie daňového dokladu. K úhrade nepoužívajte poštové poukážky,radšej voľte možnosť platby v hotovosti pri prezentácii.


Záväzná prihláška na seminár "

Vybrané témy zo Zákonníka práce a zmeny v dôchodkoch z II. piliera

" - Žilina - 27.05.2024

Názov a sídlo organizácie:
Meno účastníka:
e-mail:
 
Telefón:
IČO:
DIČ:
IČ DPH: