EDUCO-CONSULT s.r.o. ŽILINA
Vás pozýva na

Ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti za rok 2023 a legislatívne zmeny súvisiace so zdaňovaním príjmov zo závislej činnosti
Online webinár     26.01.2024

Lektor:  Ing. Marcela Prajová Finančná správa SR

Program:

1. Príjmy zo závislej činnosti

 • zdaniteľné príjmy zo závislej činnosti
 • príjmy vylúčené z predmetu dane
 • príjmy oslobodené od dane
 • základ dane z príjmov zo závislej činnosti

 

2. Uplatnenie nezdaniteľných častí základu dane

 • nezdaniteľná časť základu dane na daňovníka
 • nezdaniteľná časť základu dane na manželku (manžela)
 • nezdaniteľná časť základu dane – celoeurópsky osobný dôchodkový produkt a doplnkové dôchodkové sporenie
 • praktické príklady uplatnenia nezdaniteľných častí základu dane

 

3. Uplatnenie daňového bonusu – zmeny v roku 2023

 • uplatnenie daňového bonusu
 • podmienky na uplatnenie daňového bonusu
 • preukazovanie nároku na daňový bonus
 • uplatnenie daňového bonusu pri ročnom zúčtovaní preddavkov na daň
 • praktické príklady uplatnenia daňového bonusu
 • „scelovanie“ rodín

 

4. Uplatnenie daňového bonusu na zaplatené úroky

 • podmienky na uplatnenie daňového bonusu na zaplatené úroky
 • výpočet výšky daňového bonusu na zaplatené úroky vrátane výpočtu v prvom a poslednom roku uplatnenie nároku
 • preukazovanie nároku na daňový bonus na zaplatené úroky
 • praktické príklady uplatnenia daňového bonusu na zaplatené úroky

 

5. Ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti za rok 2023

 • podmienky na vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň za rok 2023
 • žiadosť o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň
 • lehoty v súvislosti s vykonaním ročného zúčtovania preddavkov na daň
 • praktické príklady na vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň

 

6. Tlačivá používané v súvislosti s príjmami zo závislej činnosti

 

7. Zmeny v zdaňovaní príjmov fyzických osôb zo závislej činnosti od 01.01.2024

 

Program bude aktuálne doplnený o legislatívne zmeny prijaté do dňa konania webinára/seminára.


Organizačné pokyny:

Prezentácia:  8:30 - 9:00
Miesto konania: 
Prihlásnie účasti:   Miesto si môžete rezervovať online cez web educo-consult.sk, emailom na
educo-consult@educo-consult.sk, telefonicky, alebo online registráciou vždy najneskôr deň pred konaním semináru do 12:00!
Bližšie informácie:
telefón: 0903 340 456
0904 510 702
041 5654673
e-mail: educo-consult@educo-consult.sk

Účastnícky poplatok: 72 € uhraďte najneskôr 3 pracovné dni pred konaním seminára
Banka dodávateľa: VÚB a.s. ŽILINA, IBAN: SK38 0200 0000 0022 0393 6457
VS:26012024, KS: 0308
Daňový doklad obdržíte pri prezentácii
Alebo voľte možnosť platby v hotovosti pri prezetácii cez ERP Registrácia: Obchodny register Okresneho sudu Žilina, Oddiel: Sro, Vložka č.: 17892/L
IČO:36663484   DIČ: 2022231882   IČ DPH : SK2022231882
Sídlo firmy: Vysokoškolákov 4, 010 08 ŽILINA
Upozornenie: Prosíme účastníkov seminára o dôsledné vyplnenie prihlášky. V opačnom prípade neručíme za správne a najmä včasné vystavenie daňového dokladu. K úhrade nepoužívajte poštové poukážky,radšej voľte možnosť platby v hotovosti pri prezentácii.


Záväzná prihláška na seminár "

Ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti za rok 2023 a legislatívne zmeny súvisiace so zdaňovaním príjmov zo závislej činnosti

" - Online webinár - 26.01.2024

Názov a sídlo organizácie:
Meno účastníka:
e-mail:
 
Telefón:
IČO:
DIČ:
IČ DPH: